Tehnike

Tehnike se temelje na principima GESTALT life coaching i ART veštinama.

To su tehnike koje u svakoj osobi bude ono najbolje! Uz energizaciju, optimizam aktivira se UNUTRAŠNJA MUDROST, kod svakoga od nas i isplivava mogućnost da se stvori i ojača uverenje u sopstvene snage i sposobnosti.

Uz pomoć ovih moćnih tehnika se uči kako daprihvatimo sebe i kako da uočimo svoje jače strane i kvalitete. Kako da na nežan i podržavajući način sagledamo vlastite greške, da se zauzmemo za sebe i ispoljimo svoje stavove i mišljenja, na prihvatljiv i efikasan način.

GALA LIFE RADIONICE SAMOPOUZDANJA omogućiće polaznicima da istraže osećanja, promene negativna iskustva u pozitivna; da veruju u sebe i razviju zdravo samopouzdanje i samopoštovanje.