Radionice

Deca 6-8 (10 radionca)

Program  omogućava deci i roditeljima, da se osećaju sigurnije i uspešnije u svojim ulogama i svojoj koži. Pruža veoma korisne tehnike koje kasnije mogu i sami koristiti kako bi dalje razvijali RODITELJI (10 radionica) svoje potencijale i veštine.

Deca i roditelji (3 radionice)

Usklađivanje saznanja do kojih se došlo tokom rada na sebi u toku radionica i produbljivanje tih saznanja kao i uklapanje sa svojim potrebama i ciljevima.

Roditelj i roditelj (5 radionica)

Razrađivanje osnovnih dilemma roditeljstva, sa akcentom na konkretna pitanja. Osnovni postulate dobrog roditeljstva i razmena iskustava.

Budući roditelji (5 radionica)

Uvođenje u svet roditeljstva, sagledavanje važnoh faktora uspešnog roditeljstva, rad na ličnim očekivanjima, željama i strahovima.